DOMbezKultury w Hydrozagadce - jesień 2022 - karnet

DOMbezKultury w Hydrozagadce - jesień 2022 - karnet

ZOK Hydro(za)gadka - Zielona Góra

DOMbezKultury w Hydrozagadce - Mieszko Minkiewicz

DOMbezKultury w Hydrozagadce - Mieszko Minkiewicz

21.10.2022 20:00

ZOK Hydro(za)gadka - Zielona Góra

Październik miesiącem Gumolit-u - PENDOFSKY koncert

Październik miesiącem Gumolit-u - PENDOFSKY koncert

23.10.2022 18:00

ZOK Hydro(za)gadka - Zielona Góra

SIESTA w Drodze - Lucia de Carvalho koncert

SIESTA w Drodze - Lucia de Carvalho koncert

30.10.2022 18:00

Planetarium Wenus - Zielona Góra

Lubuskie Zaduszki Jazzowe - Stanisław SOYKA & Arek Skolik TRio

Lubuskie Zaduszki Jazzowe - Stanisław SOYKA & Arek Skolik TRio

02.11.2022 19:00

Planetarium Wenus - Zielona Góra

DOMbezKultury w Hydrozagadce - Klub Komedii

DOMbezKultury w Hydrozagadce - Klub Komedii

04.11.2022 20:00

ZOK Hydro(za)gadka - Zielona Góra

DOMbezKultury w Hydrozagadce - Bartosz Gajda

DOMbezKultury w Hydrozagadce - Bartosz Gajda

02.12.2022 20:00

ZOK Hydro(za)gadka - Zielona Góra